Porovnat povinné ručení

Porovnáme všechny nabídky pojišťoven na jednom míste

Máte jistotu že získáte nejvýhodnější povinné ručení

Pojištění za polovinu ceny? Ano, je to možné.

Povinné ručení můžete uzavřít online

Pojištění motorových vozidel a zákon

Zákonné pojištění je nezbytností pro každého majitele vozidla. Musí jej mít každé vozidlo, které je provozováno na veřejných komunikacích, má platný řidičský průkaz nebo přidělenou registrační známku. Tuto povinnost stanovuje zákon č. 168/1999 Sb., O pojištění zodpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla. Tento zákon také stanovuje 14denní termín od zániku předchozího pojištění, do kterého musí být povinné ručení sjednáno nebo v opačném případě je nezbytné nejpozději ve stejné lhůtě odevzdat příslušným orgánům osvědčení o registraci vozu a registrační známku. Novela z roku 2008 určila jako jediný platný doklad o řádně vyřízeném pojištění Zelenou kartu, která musí být podepsaná pojistníkem. Zákonné pojištění vozidel je potřeba mít sjednané předtím, než s ním vyrazíte do ulic.

Pokuty a sankce

Pokud byste z nějakého důvodu opomněli splnit nebo úmyslně nesplnili některou ze zákonných povinností uložených výše zmíněným zákonem a byli jste v páchání těchto nezodpovědností odhaleni, můžete být trestně stíhání a čekají vás velmi nepříjemné pokuty. Tak kupříkladu, pokud by vaše vozidlo splňovalo podmínky, které mu ukládají povinnost mít zákonné pojištění, ale vy byste jej nesjednal, očekávejte pokutu ve výši 5 000 – 40 000,-Kč podle závažnosti provinění. Do roku 2008 tato pokuta mohla dosáhnout maximálně výše 20 000,-Kč. Dalším důkazem zpřísňování postihů hřešících řidičů vyplývajícího z novely z roku 2008 je povinnost zaplatit poplatek ve výši 20 – 300,-Kč zpětně za každý den, kdy bylo vozidlo používáno v rozporu se zákonem (tedy nebylo placeno povinné ručení). Výše denního poplatku narůstá podle toho, jaká byla celková doba neplacení a částka poté putuje do garančního fondu České kanceláře pojistitelů.

Poněkud menší, přesto velmi nepříjemné pokuty, vás mohou zastihnout v případě, že silniční kontrole nepředložíte Zelenou kartu, tedy jediný platný doklad o fungujícím povinném ručení (nebo předložíte nepodepsaný doklad). Pokuta v takovém případě činí 1500 – 3000,-Kč. A nakonec, pokuta až 20 000,-Kč číhá na majitele vozů, kteří neodevzdají registrační známku a osvědčení o registraci vozidla úřadům.

Co kryje povinné ručení?

Zákonné pojištění motorových vozidel má za úkol uhradit škody, které vzniknou používáním vozidla, které je předmětem pojištění, na majetku či zdraví cizích osob. Kryty jsou tak škody a újmy, které vzniknou při pojistníkem zaviněné dopravní nehodě na vozidlech jiných osob, na veřejném majetku, na zdraví osob a patří sem také úhrada ušlého zisku. Veškeré škody jsou pojišťovnou hrazeny pouze do výše pojistných limitů, které byly předem stanoveny ve smlouvě. Minimální výši těchto limitů zákon stanovuje na 30 000 000,-Kč. Maximální limity, které je možné v současnosti získat, pokryjí škody až do výše 100 000 000,-Kč. Pokud úhrn škod stanovený limit přesáhne, budete muset rozdíl doplatit z vlastní kapsy.

Zákonné pojištění žádným způsobem nepokrývá škody, které vzniknou na vašem vlastním voze. Pokud zaviníte nehodu, veškeré vlastní újmy si budete muset uhradit sami. Řešením je sjednání havarijního pojištění nebo různých připojištění k základními povinnému ručení (např. pojištění skel vozidla, pojištění zavazadel, úrazové připojištění řidiče,…).

Povinné ručení v zahraničí

Chystáte se vycestovat za hranice České republiky a nejste si jisti, zda vaše povinné ručení bude platit také v zemi, do které míříte? Zákonné pojištění sjednané v ČR je platné v zemích hospodářského prostoru a v zemích uvedených v prováděcí vyhlášce ministerstva financí. Abyste zjistili, zda mezi tyto státy spadá také vaše destinace, podívejte se do své Zelené karty. V ní je uveden seznam značek států. Pokud značka země není přeškrtnutá, můžete v rámci jejích hranic používat automobil s povinným ručením sjednaným v České republice – v opačném případě budete muset uhradit tzv. hraniční pojištění.